Thứ Ba, 18 Tháng Mười 2022

“CÓ MỘT CON ĐƯỜNG NHƯ THẾ TÔI ĐI…”

Có một con đường như thế tôi đi Những mồ hôi và những giọt nước mắt Không khóc bởi tủi hờn mà khóc bởi tình yêu

Trở thành tình nguyện viên

Hòa cùng dòng chảy Sông Mã

Xem thêm