Tình nguyện Sông Mã

Giai đoạn từ năm 2007 - 2016

Trong suốt chặng đường hơn 10 năm hoạt động đầu tiên, Đội Thanh niên Tình nguyện Sông Mã đã tổ chức được rất nhiều chương trình, chiến dịch lớn nhỏ. Nổi bật là:

Tình nguyện Sông Mã

Chương trình
Mùa hè xanh tình nguyện

Thời gian và điểm đến

Năm 2007:

Ninh Hải - Tĩnh Gia –Thanh Hóa

Năm 2009:

Phượng Nghi – Như Thanh- Thanh Hóa

Năm 2010:

Điền Quang – Bá Thước - Thanh Hóa

Năm 2011:

Tân Lang - Phù Yên - Sơn La

Năm 2012:

Đồng Khê-Suối Bu - Văn Chấn - Yên Bái

Năm 2013:

Đức Thông - Thạch An - Cao Bằng

Năm 2014:

La Pán Tẩn - Mù Cang Chải - Yên Bái

Năm 2015

Nậm Khoà - Hoàng Su Phì - Hà Giang

Năm 2016

Pá Lau - Trạm Tấu - Yên Bái

Chương trình
CHUNG SỨC VÌ CỘNG ĐỒNG

Là những chiến dịch, chương trình khác song song được tổ chức hàng năm bên cạnh các chiến dịch Mùa hè xanh tình nguyện thường niên như:

Chiến dịch “Vì miền Trung thân yêu”: 2010

Chiến dịch “THẮP SÁNG NIỀM TIN”: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Chiến dịch “ĐÔNG ẤM 2011”

Chiến dịch “TẾT TRỌN NIỀM VUI”: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Chiến dịch “VẠN ĐIỀU ƯỚC TẾT- TRIỆU NỤ CƯỜI XUÂN”

Chiến dịch “TIẾP SỨC MÙA THI”: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Chiến dịch “NGÀY VUI CHO EM 2012”: 2011, 2012

Chiến dịch “TẾT SUM VẦY – 2018”

Chiến dịch “Vì miền Trung thân yêu”: 2010