Nơi chúng tôi sẽ đến - Pá Lau, Trạm Tấu, Yên Bái


Mục Lục

Hồ sơ Tài trợ chiến dịch

Gửi tấm lòng vàng

Gửi tấm lòng vàng là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng cho các hoạt động tình nguyện của Đội TNTN Sông Mã. Mùa thứ 10 của chương trình với tên gọi "Gửi tấm lòng vàng - Nâng bước tới trường" được thực hiện từ ngày 27/05/2016 đến ngày 27/06/2016. Lấy hình tượng là những cốc cà phê, mỗi cốc tương đương 50.000 đồng, Đội TNTN Sông Mã mong muốn nhận được 1200 cốc cà phê ủng hộ, tương đương 60 triệu đồng để có kinh phí thực hiện 2 dự án "Xây dựng nhà bếp điểm trường tiểu học Pá Lau" và "Cải tạo giao thông thôn Giao Chu" trong khuôn khổ Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2016.

Xem thêm tại đây.

Chia sẻ giúp Sông Mã

Mỗi một sự chia sẻ đều là một sự khích lệ lớn với Sông Mã, cũng sẽ thêm cơ hội để thông tin về CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 2016 đến được với nhiều tấm lòng hảo tâm hơn.

Chúng tôi tin rằng, sức của mỗi người tuy thật nhỏ bé, nhưng sức mạnh của lòng yêu thương và sự đoàn kết là lớn vô hạn. Trân trọng!

Liên hệ

Mọi cá nhân, tập thể có nguyện vọng tài trợ, hỗ trợ, ủng hộ cho CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 2016 của Đội TNTN Sông Mã xin vui lòng liên hệ Trưởng mảng Tài trợ Nguyễn Lan Hương - 091 564 5396, hoặc gửi email về [email protected]. Mọi sự ủng hộ, dù là nhỏ nhất đều vô cùng quý giá với chúng tôi, và hơn thế nữa, sẽ góp phần ươm mầm con chữ - phủ xanh Pá Lau trong mùa hè này.

Tương tác cộng đồng